Zestawy HV/HR. Charakterystyka

Zgodnie z normą połączenia śrubowe są klasyfikowane ze względu na działające na nie obciążenia oraz na połączenia zwykłe lub wstępnie sprężane. Obecnie standardowymi śrubami do wykonywania sprężonych połączeń stalowych o wysokiej wytrzymałości są śruby w standardzie HR oraz HV.

Śruba HR (brytyjska / francuska) vs śruba HV (niemiecka)

Brytyjsko / francuskie podejście polega na zastosowaniu grubych nakrętek i długich gwintów w zespole śrub. Aby uzyskać wymaganą plastyczność, konstruktorzy dążą do maksymalnego wydłużenia śruby z tworzywa sztucznego. Śruby typu HR są stosunkowo niewrażliwe na nadmierne dokręcenie podczas naprężania wstępnego. Z kolei podejście niemieckie polega na zastosowaniu cieńszych nakrętek i krótszych długości gwintu w celu uzyskania wymaganej ciągliwości poprzez odkształcenie plastyczne gwintów w nakrętce. Co istotne, w przypadku awarii spowodowanej odkształceniem plastycznym gwintu zespół nadal działa (bez obciążenia wstępnego). Te zespoły są bardziej wrażliwe na nadmierne dokręcenie podczas wstępnego obciążenia i dlatego wymagają większej kontroli. W przypadku zbyt mocnego dokręcenia, stan uszkodzenia spowodowany odkształceniem plastycznym przyłączonego gwintu, daje niewielkie oznaki zbliżającej się awarii. To sprawia, że systemy są bardzo trwałe i gwarantują pełne bezpieczeństwo użytkowania.

Śruby HR i HV – jak poznać dobre śruby?

Wysokiej jakości śruby HR i HV charakteryzują się wysoką wytrzymałością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Standardowym sposobem na zabezpieczenie stali jest pokrycie śruby warstwą z ocynku ogniowego, która gwarantuje pełną odporność na korozję nawet w bardzo wymagających warunkach atmosferycznych. Wybierając zestawy HV/HR warto sprawdzić, czy posiadają odpowiednie atesty i certyfikacje potwierdzające zgodność produktu z wymaganymi normami bezpieczeństwa oraz najwyższe normy jakościowe.
Standardowe systemy HV/HR składają się z kompletu śrub, nakrętek oraz dwóch podkładek, wykonanych zgodnie z surowymi standardami europejskimi.